कुर्सी

  • Cavett Wood Frame Chair

    क्याभट्ट वुड फ्रेम कुर्सी

    Norah बैठक कोठा नाटक र cocooning आराम को लागी अतिरंजित अनुपात संग परम्परागत टब कुर्सी अपडेट गर्दछ। हस्तिहाडको पोलिस्टरमा सज्जित, कुर्सीले घुमाएको हतियारले अँगालेको छ, आश्रय फिर्ता र सीट कुशन यसको गोलाकार र राम्रो-प्याडेड फ्रेममा डुबायो। ठोस काठका खुट्टाहरू हात्तीको दाँतको नापमा न्यानो तुलना गर्न उठ्छन्। एक्लै तेजस्वी, नोरा बैठक कोठामा अचम्मको जोडा बनाइएको देखिन्छ।