तालिका

  • Monarch Shiitake Dining Tables

    मोनार्क Shiitake भोजन तालिकाहरू

    हाम्रो सुन्दर युकुन तालिकाले ठोस बबूलको काठका फल्याकहरूलाई एकताबद्ध गरी पुतलीको जोर्नीहरूको साथ जोड्दछ, लाइभ-एज वक्र र न्यानो काठ टोनहरू लाई आरामदायक भोजन कक्षमा ल्याउँदछ। एled्गल, यू-आकारका खुट्टाहरू, स्टिलबाट बनाइएको र म्याट एन्टिक कालोमा समाप्त, आधुनिक काउन्टरपोइन्ट प्रदान गर्दछ। अद्वितीय अनाज, गाँठ, र fissures तालिका को विशिष्ट चरित्र को लागी। Yukon प्राकृतिक भोजन तालिकाहरू क्रेट र ब्यारेल अपवर्जनहरू हुन्।